تگ - گارد بازی

اموزش خاموش یا روشن کردن گارد اکانت استیم

  جهت خاموش سازی گارد اکانت استیم پس از ورود به بخش Setting طبق آموزش زیر انجام دهید .  

ادامه مطلب...