در زمان خرید یک محصول از برنامه های تغییر آی پی استفاده نکنید زیرا سفارش شما تا زمان احراز هویت شما ارسال نمی شود .