تگ - اموزش خاموش یا روشن کردن گارد اکانت استیم

اموزش خاموش یا روشن کردن گارد اکانت استیم

  جهت خاموش سازی گارد اکانت استیم پس از ورود به بخش Setting طبق آموزش زیر انجام دهید .  

ادامه مطلب...