بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

شرایط و شرکت در قرعه کشی

از این پس به صورت هفتگی یک قرع کشی در فروشگاه صورت می گیرد جوایز این قرعه کشی در حال حاضر استیم والت می باشد اما ما قصد داریم تا در صورت حمایت و پیشرفت این طرح جوایز را افزیش دهیم و هر چه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد...

ادامه مطلب...