مشارک گرامی چنانچه وجه بازی مورد نظر را باید کارت به کارت کنید وجه را به کارت زیر واریز کرده و رسید + نام بازی را از بخش تیکت پشتیبانی ارسال کنید

شماره کارت : 6037991793789573

به نام : کیانوش پیرهادی

تنها زمانی از این قسمت وجه واریز کنید که تنها یکی از راه های اصلی پشتیبانی سایت مانند : پشتیبانی چت آنلاین , تیکت به شما گفته باشد در غیر این صورت فرد کلاهبردار بوده و قصد دارد به جای شما محصول را دریافت کند