صدای شخصیت TALION در MIDDLE EARTH SHADOW OF WAR را کسی بنام TROY BAKER صدا گذاری میکند

به گذارش کی مارت در بازی محبوب Middle Earth Shadow of War شخصیت تروی بیکر صداگذاری مهمترین شخصیت بازی تحت نام Talion را انجام میدهد این...

ادامه مطلب