انتظارات به پایان رسید و آتاری بر روی کنسول جدید برنامه ریزی میکند

اگر به خاطر بیاورید زمانی در گذشته داشته اید که کنسول آتاری در زمینه بازی های ویدئویی و سخت افزار پادشاهی میکرد مخصوصا سری Atari 2600 ک...

ادامه مطلب